W numerze 13/2017 „Przeglądu Technicznego”, w roku obchodów 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, ogłosiliśmy 5. Konkurs „Wynalazczyni”, organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz naszą redakcję. W kolejnych numerach zaprezentowaliśmy na naszych łamach sylwetki 25 kandydatek. Teraz nadszedł czas na podsumowanie konkursu.

Ponieważ Konkurs ma charakter plebiscytu, więc prosimy Czytelników o zgłaszanie swoich nominacji do tytułu „Wynalazczyni 2017” spośród kandydatek wymienionych poniżej w porządku alfabetycznym.

Tytuł laureatki i wyróżnienia w Konkursie przyzna Kapituła pod przewodnictwem Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i redaktor naczelnej „Przeglądu Technicznego”.

Głosowanie trwa do 20 lutego 2018 r.

KANDYDACI

Głosowanie zostało zakończone.